אודות מכון הדרכה

מכון ההדרכה עורך השתלמויות וקורסים המותאמים לאנשי בטיחות לפי תחום עיסוקם.
במסגרת פעילות המכון, מכשירה החברה נאמני בטיחות, ממוני בטיחות לייזר ובודקים מוסמכים ומספקת הדרכות לעובדים כמתחייב מ"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)".

במכון ההדרכה מועסקים מרצים מומחים בתחומים הרלוונטיים לבטיחות הלייזר, והוא כולל מעבדת הוראה שבה ניתן לתרגל בשטח מגוון נושאים של בטיחות לייזר ומדידות לייזר.

אישור מכון הדרכה
מכון ההדרכה של חברת דגש בטיחות לייזר בע"מ מאושר ע"י משרד התמ"ת להכשיר ממוני בטיחות לייזר ובודקי לייזר מוסמכים עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה - גהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר, התשס"ה 2005.


      פעילויות מכון ההדרכה


      במכון ההדרכה ניתנים הקורסים הבאים:

* הקורסים מתקיימים בחדרי ההדרכה של מכון "שביט", ברח' בצלאל 8, רמת גן