ימי השתלמות לממוני בטיחות לייזר

ההכשרה אותה מקבלים ממוני בטיחות הלייזר במהלך הקורס נועדה לצייד את המשתתפים בידע ההכרחי למילוי תפקידכם, אבל ההכשרה בפירוש אינה מספקת ויש להוסיף ידע בהשתלמויות לאורך השנים.

בכדי לאפשר לממוני בטיחות הלייזר להרחיב את הידע בנושאי בטיחות לייזר, אנו נציע מעת לעת ימי השתלמות בנושאים רלוונטיים.


נושאי ימי ההשתלמות

* ממונה בטיחות לייזר במערך הבטיחות המפעלי.

* הכנת תוכנית בטיחות.

* חקר תאונות לייזר וחובת הדיווח.

* בדיקה של מערכות לייזר לעמידתם בתקני הבטיחות הקיימים.

* חישובי סיווג של מערכות לייזר (בהפעלה ובשרות).

* התאמת משקפי המגן ללייזר הנתון.

מעת לעת, אנו נעדכן בדבר השתלמויות הקרובות שאנו מתכוונים להציע.

 

יום ההשתלמות בנושא התאמת חקר תאונות לייזר - 09.03.2021
ספח הרשמה ליום השתלמות