ניטור קרינת לייזר

ניטור קרינת לייזר

דגש בטיחות לייזר בע"מ מבצעת לפי הזמנת לקוחותיה ניטור של רמת הקרינה של הלייזר באיזורי העבודה והשוואתה לרמת הקרינה המותרת (MPEׂ).

ברשות דגש בטיחות לייזר ציוד מדידה נוסף לאפיון פרמטרים של אלומת הלייזר, ללקוחות המעוניינים בכך.