‏סיווג הלייזרים בדרגות הסיכון

דרגה 1: לייזר שאין בו סיכון בכל מצב אפשרי (ערכיו הנגישים קטנים מערכי MPEלעיניים), כולל מצבים של שימוש במכשור אופטי להסתכלות ישירה באלומת הלייזר.

דרגה 1M: לייזר בתחום אורכי הגל 302.5 – 4000 nm שאין בו סיכון בכל מצב אפשרי, אבל עשוי להיות מסוכן אם המשתמש יוסיף רכיבים אופטיים במהלך אלומתו.

דרגה 2: לייזר בתחום הנראה (400 - 700 nm) שרפלקס המצמוץ בלבד (תוך 0.25 s) מספק הגנה למשתמש בכל מצב אפשרי, כולל מצבים של שימוש במכשור אופטי להסתכלות ישירה באלומת הלייזר.

דרגה 2M: לייזר בתחום הנראה (400 - 700 nm) שרפלקס המצמוץ בלבד מספק הגנה למשתמש בכל מצב אפשרי, אבל הגנה זו עלולה לא להספיק אם המשתמש יוסיף רכיבים אופטיים במהלך אלומתו.

דרגה 3R: לייזר בתחום אורכי הגל (302.5 - 106 nm) שבאלומתו הישירה יש סיכוני עיניים מופחתים בהשוואה לסיכונים של דרגה 3B.

דרגה 3B: לייזר שאלומתו הישירה מסוכנת לעיניים אבל לא אלומתו המפוזרת.

דרגה 4: לייזר שאלומתו הישירה מסוכנת לעור ומסוגלת להצית חומרים דליקים, ואפילו אלומתו המפוזרת מסוכנת לעיניים.