חלונות הגנה - Laser Protective Windows & Sheets

חלונות הגנה

חלונות הגנה הינם מוצרים הכרחיים כאמצעי הגנה לעיניים בסביבת מערכות לייזר מסוכנות, זאת בנוסף למשקפי המגן.
חלונות הגנה מספקים הגנה מפני אלומת לייזר וקרינת לייזר מפוזרת בתחומי התעשייה, הרפואה והמחקר.
החלונות מותאמים למגוון רחב של מערכות לייזר בהתאם לצורכי הלקוח.