הכשרת נאמני בטיחות לייזר

ניהול נכון של מערך בטיחות לייזר מוסדי מחייב הכשרה של נאמני בטיחות לייזר, לצידו של ממונה בטיחות הלייזר. נאמן הבטיחות נבחר מתוך הצוות העובד באופן ישיר עם הלייזר, או הלייזרים במוסד/מפעל.
הימצאותו המתמשכת של נאמן הבטיחות ליד מערכות הלייזר שבאחריותו, מבטיח השגחה רצופה וטיפול מהיר לקיום דרישות הבטיחות במערכת הלייזר ובסביבת העבודה.

מכון ההדרכה בחברת דגש בטיחות לייזר בע"מ מקיים קורסים לנאמני בטיחות לייזר בתחום הרפואה, התעשיה והמחקר. 
המשתתפים בקורס זה יקבלו כלים שיסייעו בידם להבין את מהות השימוש של מגוון הלייזרים, ואת הסיכונים ואמצעי הבטיחות הקיימים כדי להגן על העובדים בתחומים השונים.
המשתתפים שיעמדו בבחינת הסיום יקבלו תעודה המאשרת הכשרתם כנאמני בטיחות לייזר.

*ימי הקורס מוכרים ע"י אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת, כימי כשירות לממונים על הבטיחות, והמשתתפים יקבלו אישור על כך.

קורס להכשרת נאמני בטיחות לייזר יתקיים ב-08 ו-15 במרץ 2021