הכשרת ממוני בטיחות לייזר

ממונה בטיחות לייזר הוא הציר המרכזי במערך הבטיחות המפעלי/מוסדי. לפיכך, נדרש ממונה הבטיחות להיות בעל ידע נרחב בתחום טכנולוגיית הלייזר ושימושיה, ובהיבטי הבטיחות של העבודה עם הלייזר.
מכון ההדרכה של דגש בטיחות לייזר בע"מ מקנה ידע נרחב בתחום הבטיחות בעבודה לקרינת לייזר ומלמד
לפי תוכנית לימודים שאישר מפקח עבודה ראשי.
תוכנית הלימודים כוללת, בין השאר, נושאים אלה: פיזיקה, מתמטיקה, עקרונות של הקרינה האלקטרומגנטית, אמצעי מיגון, אמצעי מדידה ומיגוון השימוש בלייזרים וגורמי הסיכון שלהם.
המשתתפים שיעמדו בבחינת הסיום יקבלו תעודה המאשרת הכשרתם כממוני בטיחות לייזר.
*ימי הקורס מוכרים ע"י אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת, כימי כשירות לממונים על הבטיחות, והמשתתפים יקבלו אישור על כך.

זכור!
שילוב של ממונה בטיחות לייזר מצד אחד, ובדיקות תקופתיות מן הצד האחר, מבטיחים עבודה ברמת בטיחות גבוהה, לטובת העובד והמעביד כאחד.

  

קורס ממוני בטיחות לייזר - מחזור יוני 2021
תוכנית קורס ממוני בטיחות לייזר
תנאים לאישור ממונה בטיחות לייזר
ספח הרשמה לקורס ממוני בטיחות לייזר