אודות דגש בטיחות לייזר

חברת דגש בטיחות לייזר בע"מ הוקמה בחודש ינואר 2006 על-ידי ד.ג.ש מדידות בע"מ ודגש טכנולוגיות לייזר ברפואה. החברה עוסקת בכל היבטי הבטיחות בעבודה עם לייזר.

היוזמה להקמת החברה הינה תולדה של הצורך באספקת מגוון שירותים ומוצרים בתחום בטיחות הלייזר, המתחייבים מתקנות הבטיחות בעבודה "גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר", התשס"ה – 2005, אשר פורסמו מספר חודשים טרם הקמת החברה.

בראש החברה עומד מייסדה, ד"ר שמעון גבאי. כחלק מפעילותו של ד"ר שמעון גבאי ב- 16השנים האחרונות, במסגרת דגש טכנולוגיות לייזר ברפואה שבבעלותו, עסק ד"ר גבאי בכל ההיבטים הקשורים לבטיחות לייזר. ד"ר גבאי שימש יו"ר ועדה לקביעת קריטריונים לאישור ממוני בטיחות לייזר, בודקים מוסמכים, מעבדה מוסמכת ומכון הדרכה - נושאים המהווים את לבם של התקנות החדשות. ועדה זו מונתה ע"י מפקח העבודה הראשי במשרד התמ"ת. הועדה גם כתבה תוכנית לימודים להכשרה של בעלי מקצוע בתחום בטיחות לייזר. בנוסף, שימש ד"ר גבאי כממונה בטיחות לייזר של מכון ויצמן למדע, בודק התאמתם של מוצרי לייזר לדרישות התקן האמריקאי (21 CFR 1040.10) והבינלאומי (IEC 60825-1, על כל נספחיו), עורך סקרי סיכונים במוסדות ומפעלים ונותן הדרכות בטיחות בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, מרכזים רפואיים ומפעלי תעשיה. ד"ר גבאי מביא לדגש בטיחות לייזר בע"מ את ניסיונו העשיר ואת מצוינותו הידועה בנושאי בטיחות לייזר.

בין לקוחות החברה הרבים נמנים: בתי-חולים, אוניברסיטאות, מוסדות מחקר ופיתוח, חברות היי-טק, חברות תעשייה, חברות תקשורת וחברות דפוס (עיתונים).
דגש בטיחות לייזר בע"מ הינה ספק מוכר של משרד הבטחון.