אמצעי אתראה

אמצעי אתראה המודיעים על קיום סיכונים של קרינת לייזר בסביבות נתונות.
אנו מספקים שלטי אתראה ומנורות אתראה לאזורי עבודה בהם מופעלים לייזרים המסווגים בדרגת הסיכון 3B או 4.

 

שלט אתראה - רמת סיכון 3B, קרינה נראית
שילוט המוצב על הדלת באזורים שבהם מופעלים לייזרים מדרגות הסיכון 3B, קרינה נראית.
שלט אתראה - רמת סיכון 3B, קרינה בלתי נראית
שילוט המוצב על הדלת באזורים שבהם מופעלים לייזרים מדרגות הסיכון 3B, קרינה בלתי נראית.
שלט אתראה- דרגת סיכון 4, קרינה נראית
שילוט המוצב על הדלת באזורים שבהם מופעלים לייזרים מדרגות הסיכון 4, קרינה נראית.
שלט אתראה- דרגת סיכון 4, קרינה בלתי נראית
שילוט המוצב על הדלת באזורים שבהם מופעלים לייזרים מדרגות הסיכון 4, קרינה בלתי נראית.
מנורת אתראה
מנורת אתראה המוצבת מעל הדלת הכניסה של אזור עם לייזרים מדרגות הסיכון 3B או 4.
תויות סיווג Class 1
תויות סיווג סיכונים למערכות הלייזר