משקפי מגן

אנו מציעים מגוון רחב של משקפי מגן המיועדים להגן על עינו של העובד מאלומות לייזר. ביכולתך לבחור אחד מדגמי המסגרות המוצגים להלן ולהתאימן למסנן אופטי המתאים למערכת הלייזר שברשותך.

מסגרת 11 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 31 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 32 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 33 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 34 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 35 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 36 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 37 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 38 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 39 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 50 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 51 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 52 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 56 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 53 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 55 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 60 למשקפי מגן של NoIR
מסגרת 700 למשקפי מגן של NoIR