מוצרי בטיחות

העבודה עם הלייזר מחייבת שימוש באמצעי בטיחות להגנת העובד (מיגון אישי) או למיגון סביבתי, או אמצעי אתראה המודיעים על קיום סיכונים של קרינת לייזר בסביבות נתונות.

אמצעי מיגון אישי כוללים:
משקפי מגן
חלוקי מעבדה לבנים
כפפות
מסכות

אמצעי מיגון סביבתיים כוללים:
חוסמי אלומת לייזר
מחיצות ווילונות הגנה
וילונות ומסנני הגנה לחלונות
לוכדי אלומה ואביזרים לזיהוי אלומת לייזר

אמצעי אתראה כוללים:
שילוט
מנורת אתראה
תויות סיווג

מוצרים נוספים:
ספר "הלייזר ושימושיו ברפואה"
 

נקיטת אמצעי זהירות ושימוש במוצרי בטיחות מבטיח את שלומו של העובד במחיצת מערכות לייזר.

 

 

הערה: פיתוח, ייבוא, שיווק ומכירת ציוד בטיחות לייזר על-ידי חברת דגש בטיחות לייזר בע"מ עומדים בדרישות תקני הבטיחות הישראלים למוצרי בטיחות לייזר.
יובהר בזאת, כי כל מכירת ציוד זה על-ידי החברה אינה מטעם המדינה ו/או בחסותה ואינה קשורה להיות החברה מעבדת לייזר מאושרת, מכון הדרכה מאושר ולהיות עובדיה ו/או מנהליה בודקים מאושרים ו/או ממוני בטיחות לייזר באישור משרד התמ"ת.