שלט אתראה - רמת סיכון 3B, קרינה בלתי נראית

           מידות השלט: 35*25 ס"מ
מידות השלט: 35*25 ס"מ

שלט אתראה- דרגת סיכון 3B, קרינה בלתי נראית

שילוט המוצב על הדלת באזורים שבהם מופעלים לייזרים מדרגות הסיכון 3B, קרינה בלתי נראית.

תוכן השלט צריך שיהיה מותאם לדרגת הסיכון המרבית הקיימת באזור הפעלת הלייזרים.
שלט האתראה צריך להתלות במקום הנראה לעין ובולט על מנת להבטיח אתראת סכנה לכל אדם הנמצא בקרבת מערכות לייזר מסוכנות.

 

  

 

לאמצעי אתראה נוספים לחץ כאן