יום ההשתלמות בנושא התאמת משקפי מגן, תוך שימת דגש על שינוי התקן שחל ב 03/2017- 16.07.19

השתלמות לממוני בטיחות לייזר

נושא ההשתלמות: התאמת משקפי מגן, תוך שימת דגש על שינוי התקן שחל ב 03/2017

 

בחודש יולי 2019 אנו נקיים יום השתלמות לממוני בטיחות לייזר. מטרת יום השתלמות זה היא להרחיב את הידע בנושא בטיחות לייזר מעבר לנלמד בקורס ההכשרה.

יום ההשתלמות יתקיים ביום שלישי, בתאריך ה- 16.07.19, בין השעות 8:30-16:00.

יום זה מוכר כהשתלמות (כשירות) לממונים על הבטיחות.

 

מיקום: כיתת ההדרכה נמצאת במתחם הבורסה ברמת גן הסמוך לתחנת רכבת מרכז, דבר המאפשר הגעה נוחה מכל רחבי הארץ.