יום ההשתלמות בנושא חישובי סיווג של מערכות לייזר (בהפעלה ובשרות)- 14.03.18

השתלמות לממוני בטיחות לייזר

נושא ההשתלמות: חישובי סיווג של מערכות לייזר (בהפעלה ובשרות).

בחודש מרץ2018 אנו נקיים יום השתלמות לממוני בטיחות לייזר. מטרת יום השתלמות זה היא להרחיב את הידע בנושא בטיחות לייזר מעבר לנלמד בקורס ההכשרה.

יום ההשתלמות יתקיים ביום רביעי, בתאריך ה- 14.03.18, בין השעות 8:30-16:00.

יום זה מוכר כהשתלמות (כשירות) לממונים על הבטיחות.

 

מיקום: כיתת ההדרכה נמצאת במתחם הבורסה ברמת גן הסמוך לתחנת רכבת מרכז, דבר המאפשר הגעה נוחה מכל רחבי הארץ.