מעבדה מאושרת ובודקים מאושרים

ברשותנו אישור כבודקים מאושרים ומעבדה מאושרת מטעם אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.

אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטיחות לייזרים ובודק מאושר  אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטיחות לייזרים ובודק מאושר